ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρακαλώ να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr.
Η πρόσβαση και η χρήση προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω Όρων και Προϋποθέσεων και τη συμμόρφωση με αυτούς. Οι Όροι και Προϋποθέσεις αφορούν τους επισκέπτες, τους χρήστες και όλους όσους χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή www.LocalExperience.Gr.
Με την είσοδο στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του www.LocalExperience.Gr. συμφωνείται ανεπιφύλακτα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του παρόντος.

ΑΓΟΡΕΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αγορά ή κράτηση μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr θα ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες συναφείς με την αγορά ή το κλείσιμο ημερομηνίας όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας, λογαριασμός pay pal, αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ο αριθμός λήξης αυτής και η διεύθυνση χρέωσης,
Με τη κατοχύρωση στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή των παραπάνω στοιχείων ο χρήστης ή ο επισκέπτης ή οποιοσδήποτε κάνει χρήση αυτής δηλώνει και εγγυάται ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα να κάνει χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου πληρωμής και ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ορθές και πλήρεις.
Με τη καταχώρηση, δίνεται το δικαίωμα στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή www.LocalExperience.Gr να παραχωρούν αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους με σκοπό τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών.
Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε αγορά ή την κράτηση απεριόριστα.
Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr δεν αποθηκεύει στοιχεία των τρόπων πληρωμής καθώς η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται στις ασφαλείς και επίσημες πλατφόρμες της τράπεζας ή του paypal αντίστοιχα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ

Η ιστοσελίδα ή εφαρμογή www.LocalExperience.Gr χρησιμοποιεί υπηρεσίες άλλων χρηστών και δεν μπορεί ούτε εγγυάται την ορθή και ολοκληρωμένη παροχή πληροφοριών γι’ αυτό διατηρεί το δικαίωμά της να αλλάξει , να αναβαθμίσει, να διορθώσει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο των πληροφοριών αυτών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς ή της κράτησης μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr από τον πάροχο:
Η καταβολή επιστρέφεται στο χρήστη χωρίς καμία χρέωση.
Σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς ή της κράτησης μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr από τον χρήστη:
α) Εάν υπερβαίνει τις 8 ημέρες πριν την ημερομηνία θα επιστρέφεται το 80% της συνολικής καταβολής.
β) Εάν δεν υπερβαίνει τις 8 ημέρες πριν την ημερομηνία δεν επιστρέφεται κανένα ποσό στο χρήστη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Εντός της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr δίνεται το δικαίωμα στο χρήστη να σχολιάζει, να αναδημοσιεύει, να αποθηκεύει και να κάνει γνωστό σε τρίτους συγκεκριμένες πληροφορίες, κείμενο και γενικά περιεχόμενο.
Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων των σχολίων και την ορθότητα αυτών.
Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr διατηρεί το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιεί, να τροποποιεί, να διανείμει ή να αναδημοσιεύει το περιεχόμενο. Με το παρόν ο χρήστης δίνει το δικαίωμα στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή www.LocalExperience.Gr να κάνει γνωστό το περιεχόμενο σε άλλους χρήστες.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Όταν ένας χρήστης δημιουργεί λογαριασμό στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή www.LocalExperience.Gr οφείλει να παρέχει με ακριβείς ορθές και ολοκληρωμένες πληροφορίες καθ΄ όλη τη διάρκεια. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτό αποτελεί λόγο άμεσης διαγραφής του λογαριασμού.
Ο χρήστης ευθύνεται για την σωστή φύλαξη του κωδικού εισόδου στο λογαριασμού του σε κάθε περίπτωση και συμφωνεί να μη δίνει το κωδικό του σε τρίτους. Επιπλέον οφείλει να ενημερώνει την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή www.LocalExperience.Gr άμεσα στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του χρήση του κωδικού του ή άλλη πράξη παραβίασης του λογαριασμού του κατά οποιοιδήποτε τρόπο.
Τα στοιχεία του χρήστη αποθηκεύονται με ασφάλεια και επεξεργάζονται για τους σκοπούς επικοινωνίας, ενημέρωσης, διαφήμισης και άλλων ενεργειών σχετικών με την ιστοσελίδα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr σεβόμενη τη πνευματική ιδιοκτησία άλλων και δεσμεύεται να απαντά εγγράφως σε οποιαδήποτε τέτοια αναφορά που θίγει τη πνευματική ιδιοκτησία τρίτων.
Ο ιδιοκτήτης πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον θεωρεί ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr αποτελεί παραβίαση πνευματικής του ιδιοκτησίας οφείλει να αποστείλει ενημερωτικό σημείωμα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που παρέχεται εντός της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που τη δικαιολογούν. Σε περίπτωση κακής ερμηνείας του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας ευθύνεται για τυχόν θετική και αποθετική ζημία που προέκυψε.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr – εκτός από το περιεχόμενο των χρηστών – είναι και παραμένουν στην αποκλειστική χρήση των ιδιοκτητών του www.LocalExperience.Gr και προστατεύονται από το Νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή η αντιγραφή των σημάτων της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών της.

ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το λογαριασμό χρηστών αμέσως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων
Σε αυτή τη περίπτωση το δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας ή η εφαρμογής www.LocalExperience.Gr παύει αμέσως.
Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει το λογαριασμό του μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο email ή το τηλέφωνο που αναγράφονται στην ιστοσελίδα ή να συμπληρώσει την φόρμα επικοινωνίας.

ΕΥΘΥΝΗ

Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr, οι ιδιοκτήτες, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες αυτής καθώς και κάθε τρίτος συνεργαζόμενος με αυτή, δεν ευθύνονται για καμία μορφή ζημίας απεριόριστα που προέρχονται από: α) την είσοδο ή μη στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή www.LocalExperience.Gr β) συμπεριφορά ή περιεχόμενο τρίτου στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή www.LocalExperience.Gr γ) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη σωστή μετάδοση δεδομένων ή περιεχομένου ανεξαρτήτως εγγυήσεως ή συμβολαίου, όπως και για κάθε ουσιώδες ή όχι πταίσματος ή ζημίας ανεξαρτήτως πληροφόρησης ή όχι επί αυτού.

Η ευθύνη για χρήση της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr βαραίνει αποκλειστικά το χρήστη αυτής. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr είναι άνευ εγγυήσεως.
Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr δεν εγγυάται: α) την απρόσκοπτη ούτε την ασφαλή, συνεχή και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της β) οποιαδήποτε μορφή λάθους ή ελαττώματος το οποίο και θα διορθώνεται γ)οι υπηρεσίες της είναι και θα παραμείνουν χωρίς ιούς ή επιβλαβές λειτουργικό δ) τα αποτελέσματα των υπηρεσιών της ικανοποιήσουν τους χρήστες της.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Τυχόν διαφορές προκύψουν από τον παρόν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Λασιθίου Κρήτης.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν ελεύθερα.
Η εγγραφή ή η χρήση των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή www.LocalExperience.Gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση αποριών σχετικά με το παρόν επικοινωνήστε μαζί μας .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr συλλέγει cookies (μικρά αρχεία αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησης) τα οποία τα αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ή τη συσκευή του χρήστη με σκοπό τη καλύτερη δυνατή ικανοποίηση χρήσης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής από αυτόν.
Επίσης η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης παρέχει όπως όνομα, διεύθυνση , αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό τη καλύτερη δυνατή ικανοποίηση χρήσης της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής από αυτόν.
Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να κοινοποιούνται και σε τρίτες πλατφόρμες όπως το Facebook και τα Google Analytics, με σκοπό την συλλογή στατιστικών για την διαρκή βελτίωση της ιστοσελίδας, την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας και πιο εύκολης πλοήγησης του χρήστη, καθώς και την ενημέρωση των επισκεπτών για προσφορές και νέα του www.LocalExperience.Gr, πάντα σχετικές με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη.

Υπέυθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται ο Σκυβαλάκης Εμμανουήλ, Δικηγόρος, οδός Ρ.Κουνδούρου 1, τηλ.(+30) 2841032001 και email: skyvman@gmail.com.

Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr και οι τρίτοι πάροχοι μπορούν να συνδυάσουν τα παραπάνω προκειμένου να προτείνουν στο χρήστη συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες ότι τον ενδιαφέρουν.
Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr και οι τρίτοι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιούν ή να αποθηκεύουν τη τοποθεσία του χρήστη.
Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr παρέχει το δικαίωμα στο χρήστη να εισέρχεται στο λογαριασμό του και να βλέπει τα προσωπικά του στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση , αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παράλληλα του δίνεται το δικαίωμα α) να ζητήσει την διαγραφή των δεδομένων του και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση άμεσα να τα διαγράψει και, αν τα έχει δημοσιοποιήσει, να ενημερώσει και όλους τους άλλους που τα έχουν αναδημοσιεύσει ότι έχει ζητηθεί η διαγραφή τους (δικαίωμα στη λήθη) β) να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα διόρθωσης) και γ) να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (δικαίωμα εναντίωσης).
Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη διαγράφονται από την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή www.LocalExperience.Gr μετά από διαγραφή του λογαριασμού του.
Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr με αποκλειστικό σκοπό τη καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά του στοιχεία
Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr οφείλει και τηρεί κανόνες για την ασφαλή διατήρηση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη και χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένες σελίδες στη μετάδοση των στοιχείων αυτών αλλά δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια αυτών σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης ή ανθρώπινου λάθους.
Η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή www.LocalExperience.Gr μπορεί να συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες σε διαθέσιμες σε τρίτους μόνο στις περιπτώσεις: α) Ρητής συναίνεσης του χρήστη. β) Νομίμου δικαιώματος γ)Προστασίας πάσης φύσης δικαιωμάτων της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής www.LocalExperience.Gr γ) πώλησης, απορρόφησης , ρευστοποίησης, διάλυσης της ιστοσελίδας ή η εφαρμογής www.LocalExperience.Gr.
Στις παραπάνω αποκλειστικές περιπτώσεις δεν απαιτείται η συναίνεση του χρήστη.

Το παρόν μπορεί να αλλάξει ελεύθερα. Σε αυτή τη περίπτωση όλοι οι χρήστες θα ειδοποιούνται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποίησης , κειμένου ή θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή www.LocalExperience.Gr.

Το Local Experience χρησιμοποιεί cookies για να σας εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον ιστότοπό του. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου. Αν είστε σύμφωνοι με τα cookies, πατήστε το κουμπί.